Θωμάς Σάμιος

Ζητήματα συρροής λόγων μείωσης της ποινής υπό τον νέο Ποινικό Κώδικα

Η έντονη αντιπαράθεση που είχε ανακύψει υπό το καθεστώς ισχύος του προηγούμενου Ποινικού Κώδικα κυρίως ανάμεσα στην νομολογία και την θεωρία αναφορικά με το εφαρμοστικό πεδίο του άρθρου 85 ΠΚ οδήγησε τον νομοθέτη στην αντικατάστασή του στον νέο Ποινικό Κώδικα. Στην νέα μορφή του άρθρου 85 ΠΚ υιοθετήθηκε το σύστημα της “μερικής περαιτέρω ελάττωσης” του ήδη μειωμένου πλαισίου ποινής (ή της μεταβολής, επί το ηπιότερον, του είδους της ποινής) όταν συντρέχουν περισσότεροι λόγοι μείωσης. Μια απροσδόκητη νομολογιακή εξέλιξη λίγο πριν από την εκπνοή της ισχύος του προηγούμενου Ποινικού Κώδικα παρέχει αφορμή για την ανάδειξη των προβλημάτων ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 85 ΠΚ στην διαχρονική του εξέλιξη. Στην μελέτη εξετάζεται επίσης σειρά ειδικότερων προβλημάτων, όπως η δυνατότητα ή μη εφαρμογής του άρθρου 85 παρ. 1 του νέου ΠΚ επί συρροής ενός λόγου μείωσης της ποινής με μια “ειδική” ελαφρυντική περίσταση, ο προσδιορισμός της νομικής φύσης της ποινής των “τριών ετών” που προκύπτει από την συρροή λόγων μείωσης κατά το άρθρο 85 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΠΚ, οι συνέπειες τις οποίες επάγεται η “περαιτέρω ελάττωση” της ήδη μειωμένης ποινής φυλάκισης σε χρηματική ποινή και η οριοθέτηση του ανωτάτου ορίου της απειλούμενης χρηματικής ποινής που αντικαθιστά την μειωμένη ποινή φυλάκισης επί συρροής λόγων μείωσης. Τέλος, κατά την ερμηνεία του άρθρου 85 παρ. 1 στοιχ. δ΄ ΠΚ επισημαίνεται ένα ζήτημα διαχρονικού δικαίου που ανακύπτει εκ της αναστολής της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.