ΤρΕφΑθ 60/2018

Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, τα οποία βαρύνουν τον δράστη εν μέρει ατομικώς και εν μέρει υπό την ιδιότητά του ως εταίρου, συνδιαχειριστή και εκπροσώπου ομόρρυθμης εταιρείας

Κηρύσσεται ένοχος για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, με αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του άρ. 84 παρ. 2 στοιχ. δ΄ ΠΚ, ο κατηγορούμενος, επειδή καθυστέρησε με πρόθεση την εξόφληση των χρεών του, τα οποία τον βαρύνουν εν μέρει ατομικώς και εν μέρει υπό την ιδιότητά του ως εταίρου, συνδιαχειριστή και εκπροσώπου ομόρρυθμης εταιρείας. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι δεν έπρεπε να προσμετρηθούν τα ατομικά του χρέη που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η δε εξάλειψη του αξιοποίνου και η αναστολή της ποινικής δίωξης που προβλέπονται στο άρ. 25 παρ. 5 του Ν. 1882/1990 αφορούν το συνολικό χρέος του πίνακα και όχι ορισμένα μόνον από τα χρέη.

Δείτε περισσότερα εδώ.