ΣυμβΠλημΒολ 225/2018

Αρμοδιότητα για την ουσιαστική περάτωση της ανάκρισης επί αμφισβητήσεως σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4022/2011

Ο Ν. 4022/2011 είναι νεότερος και ειδικότερος από τον Ν. 3904/2010, και άρα οι διατάξεις του κατισχύουν των διατάξεων του τελευταίου. Η συμπλήρωση της ανάκρισης με πρωτοβουλία του εισαγγελέως εφετών ή του Συμβουλίου Εφετών είναι επιτρεπτή, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν προβλέπεται ρητώς στον Ν. 4022/2011. Οι κανόνες που επιφέ­ρουν τροποποιήσεις στην ποινική διαδικασία έχουν αναδρομική ισχύ και άρα καταλαμβάνουν τις εκκρεμείς δίκες, εκτός αν στους ίδιους περιέχεται διαφορετική ρύθμιση. Κηρύσσεται αναρμόδιο το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για την ουσιαστική περάτωση της ανάκρισης, καθόσον, σύμφωνα με το άρ. 3 του Ν. 4022/2011, αρμόδιο να κρίνει σχετικά με τον ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό της πράξης, η οποία χαρακτηρίσθηκε από τον εισαγγελέα κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης ως απιστία στην υπηρεσία από κοινού, κατ’ εξακολούθησιν, με συνολική ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για την συνδρομή ή μη επαρκών ενδείξεων για την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη, είναι το Συμβούλιο Εφετών.

Δείτε περισσότερα εδώ.