Συμβούλιο Εφετών Αθηνών 33/2022

Αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του εκζητουμένου από τις δικαστικές αρχές του Κατάρ με περιοριστικούς όρους

Εφόσον μεταξύ δύο κρατών δεν υπάρχει σύμβαση, οι όροι και η διαδικασία εκδόσεως αλλοδαπών ρυθμίζονται, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, από τις διατάξεις των άρ. 437-456 ΚΠΔ, οι οποίες εφαρμόζονται ακόμη και αν υπάρχει σύμβαση, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτή και στα σημεία τα οποία δεν ρυθμίζονται με την σύμβαση. Γίνεται δεκτή η αίτηση του εκζητουμένου, υπηκόου Αιγύπτου, και αντικαθίσταται η προσωρινή κράτησή του με τον περιοριστικό όρο της εγγυοδοσίας, διότι μεταξύ άλλων προκύπτει ότι ο αιτών, ήτοι ο εκζητούμενος από τις δικαστικές αρχές του Κατάρ με σκοπό της έκτιση της επιβληθείσας σε αυτόν ποινής για το αδίκημα της έκδοσης πλαστής επιταγής, έχει προσέλθει στην Ελλάδα για επαγγελματικούς λόγους, δεν είναι “προσεσημασμένος” και φιλοξενείται σε κατοικία φίλου του γνωστή στις αρχές.

Δείτε περισσότερα εδώ.