Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

Οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ανακριτικών υπαλλήλων κατά την προδικασία, σύμφωνα με τα άρθρα 251-252 ΚΠΔ

Με την παρούσα μελέτη οριοθετούνται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ανακριτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 251 και 252 ΚΠΔ. Τα εν λόγω άρθρα αποτελούν άλλωστε τη νομιμοποιητική βάση κάθε ανακριτικής ενέργειας. Αναπτύσσεται δηλαδή η λειτουργική αρμοδιότητα των προανακριτικών ιδίως υπαλλήλων και η υπηρεσιακή σχέση αυτών προς τον –απόλυτο κυρίαρχο της προανάκρισης και της προκαταρκτικής εξέτασης– εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Ακόμη γίνεται λόγος για τις αρχές που διέπουν την ανάκριση, και δη για την αρχή της αναλογικότητας, η οποία εισήχθη με το νέο ΚΠΔ/2019 στο άρθρο 251.

Δείτε περισσότερα εδώ.