Η επίδραση της φορολογικής παραγραφής στην ποινική διαδικασία

Ιωάννης Τσακάλης

Η υπό των διοικητικών δικαστηρίων διαπιστωθείσα παραγραφή της αξίωσης του Δημοσίου προς επιβολή φόρου για συγκεκριμένη φορολογική χρήση συνιστά όχι μόνο απόλυτο δικονομικό κώλυμα δίωξης των φορολογικών εγκλημάτων του άρθρου 66 ΚΦΔ, αλλά ταυτοχρόνως και λόγο μη πλήρωσης της αντικειμενικής υπόστασης αυτών, καθώς και μη στοιχειοθέτησης του συναφούς αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στην μελέτη γίνεται δεκτή θέση ότι ενόψει της συνταγματικώς καθιερούμενης αρχής των χωριστών δικαιοδοσιών (άρθρο 94 παρ. 1 Σ), επί εκδόσεως αποφάσεως οργάνου της φορολογικής Διοίκησης ή διοικητικού δικαστηρίου που διαγιγνώσκει την παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, τυχόν ποινική καταδίκη κατηγορουμένου για αδίκημα φοροδιαφυγής ή/και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεν είναι συνταγματικώς ανεκτή.

Δείτε περισσότερα εδώ.