Νικόλαος Γανιάρης

Η αποδεικτική αξιοποίηση της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address)

Στην μελέτη εξετάζεται η νομική φύση της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP Address) εξ αφορμής των υπ’ αριθμ. 1093/2018 και 951/2019 αποφάσεων του Αρείου Πάγου. Εν συνεχεία ερευνάται υπό ποίες προϋποθέσεις επιτρέπεται στις ανακριτικές αρχές να λαμβάνουν γνώση αφενός μεν της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου, αφετέρου δε των στοιχείων του συνδρομητή που την χρησιμοποιεί. Τέλος, προτείνονται ορισμένες λύσεις για την αποτελεσματικότερη εξιχνίαση της συκοφαντικής δυσφήμησης μέσω διαδικτύου.

Δείτε περισσότερα εδώ.