Άρειος Πάγος 1683/2022 (Ποιν.)

Προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο

Η πράξη της προμήθειας κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο έχει καταστεί ανέγκλητη με τον νΠΚ. Αναιρείται λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του άρ. 24 παρ. 3 εδ. β΄-α΄ του Ν. 3772/2009 η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για απόπειρα προμήθειας κινητού τηλεφώνου σε κρατούμενο, διότι η πράξη έχει ήδη καταστεί ανέγκλητη. Κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος για την εν λόγω πράξη, ενώ δεν στοιχειοθετείται ούτε το αδίκημα της εισαγωγής όπλων και αντικειμένων στην φυλακή, καθότι το κινητό τηλέφωνο δεν συνιστά όπλο ούτε αντικείμενο με το οποίο μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη.

Δείτε περισσότερα εδώ.