ΑΠ 570/2018

Άμεση συνέργεια επί παραλαβής παράτυπων μεταναστών με σκοπό την προώθησή τους στο εσωτερικό της χώρας. Ευθύνη του “προπομπού”.

Αιτιολογημένως καταδικάσθηκε για παροχή άμεσης συνδρομής κατά συρροή σε αγνώστους αυτουργούς του κακουργήματος της παραλαβής από τα εσωτερικά σύνορα με σκοπό την προώθηση στο εσωτερικό της χώρας δώδεκα υπηκόων τρίτων χωρών (που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και δεν είχαν δικαίωμα εισόδου) ο κατηγορούμενος, ο οποίος, ως οδηγός αυτοκινήτου και λειτουργώντας ως προπομπός, επιτηρούσε προς όλες τις κατευθύνσεις την παραλαβή των αλλοδαπών με σκοπό την προώθησή τους στο εσωτερικό της χώρας, προκειμένου να ενημερώνει τους φυσικούς αυτουργούς του εγκλήματος για την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, στην συνέχεια δε προπορευόταν του φορτωμένου με τους παράτυπους μετανάστες αυτοκινήτου, διευκολύνοντας έτσι την προώθησή τους, διότι για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης δεν ήταν αναγκαίο να αναφέρεται σε αυτήν αφενός μεν ότι οι ως άνω πράξεις συνέβαλαν αποφασιστικά στην τέλεση της κύριας πράξης των φυσικών αυτουργών, αφετέρου δε ότι χωρίς την άμεση συνδρομή του κατηγορουμένου δεν θα ήταν δυνατή η τέλεση της κύριας πράξης, αφού στην διάταξη του άρ. 46 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΠΚ δεν μνημονεύονται τα εν λόγω στοιχεία. Αναιρείται εν μέρει, λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση ως προς την επιβαρυντική περίπτωση της εκ κερδοσκοπίας τέλεσης της πράξης, διότι δεν αναφέρονται σε αυτήν πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει συμφωνία περί χρηματικής αμοιβής του κατηγορουμένου.

Δείτε περισσότερα εδώ.