ΑΠ 1949/2019

Διαχρονικό δίκαιο

Η διάταξη του άρ. 336 παρ. 1 νΠΚ είναι επιεικέστερη ως προς την απειλούμενη ποινή σε σχέση με την αντίστοιχη του πρΠΚ. Επί βιασμού για την κατάφαση του εξαναγκασμού δεν απαιτείται το θύμα να αντιστάθηκε ενεργά, αλλά αρκεί ότι η συνουσία ή η γενετήσια πράξη τελείται παρά την αντίθετη βούλησή του, η οποία εξωτερικεύθηκε και έγινε εμφανής στον δράστη με οποιονδήποτε τρόπο.

Δείτε περισσότερα εδώ.