Μονομελές Εφετείο Λαμίας 19/2021 (Πολ.)

Δίκαιη ικανοποίηση των αιτούντων λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης

Γίνεται εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση των αιτούντων, καθόσον από την ημερομηνία υποβολής τής εις βάρος τους μηνυτήριας αναφοράς (1.11.2005) μέχρι και την ημερομηνία άσκησης της ποινικής δίωξης (29.3.2011) μεσολάβησε χρονικό διάστημα πεντέμισι σχεδόν ετών, ενώ από το τελευταίο χρονικό σημείο μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης (4 και 5.6.2018) παρήλθε χρονικό διάστημα περίπου 7 ετών, μη υφισταμένης καταχρηστικής ή παρελκυστικής συμπεριφοράς τους και περιπτώσεως πολύπλοκου πραγματικού ή νομικού ζητήματος, με συνέπεια να στοιχειοθετείται παραβίαση του δικαιώματός τους σε ταχεία απονομή της δικαιοσύνης (προεχόντως στο στάδιο της προδικασίας). Αναγνωρίζεται η υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλει χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ στον καθέναν από τους αιτούντες για την δίκαιη ικανοποίησή τους.

Δείτε περισσότερα εδώ.