ΑΠ 840/2020 (Πολ.)

Αποζημίωση σε περίπτωση αναπηρίας ή παραμόρφωσης

Ο παθών δικαιούται αποζημίωση και για τα εισοδήματα που θα απολέσει από την εργασία του. Η αποζημίωση αντιστοιχεί καθ’ ύψος στη μείωση της ικανότητας για εργασία, η οποία κρίνεται κάθε φορά in concreto. Η σωματική αναπηρία τότε μόνο προκαλεί στον παθόντα ζημία, όταν αποδεικνύεται ότι συνδέεται αιτιωδώς με την αδυναμία του να ασκήσει προσηκόντως την πρότερη (πριν δηλαδή από την τέλεση της αδικοπραξίας) επαγγελματική του δραστηριότητα. Δεν αποκλείεται ο παθών να θεωρηθεί ικανός για άσκηση επαγγέλματος, μολονότι ιατρικώς του αναγνωρίζεται ορισμένο ποσοστό αναπηρίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.