ΑΠ 400/2019 (Πολ.)

Ανακοπή τρίτου

Η ανακοπή του άρθρου 936 ΚΠολΔ μπορεί να ασκηθεί και επί άμεσης εκτέλεσης για την απόδοση ακινήτου, και συγκεκριμένα κατά το διάστημα από την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση έως και την κύρια διαδικασία. Μετά όμως την εγκατάσταση του υπέρ ου η εκτέλεση στο ακίνητο, ο τρίτος κύριος του πλειστηριασθέντος προστατεύεται μόνο με τις αγωγές του κοινού δικαίου, όπως η διεκδικητική ή η αναγνωριστική αγωγή. Είναι παραδεκτή η σώρευση στο δικόγραφο της ανακοπής του τρίτου διεκδικητικής ή αναγνωριστικής της κυριότητας αγωγής.

Δείτε περισσότερα εδώ.