Κίμων Σαϊτάκης

Σκέψεις πάνω στην έννοια της ζημίας – Είναι αναγκαία μια «κανονιστική» σύλληψη της ζημίας;

Ο συγγραφέας επιχειρεί μια σύγκριση μεταξύ της παραδεδομένης σύλληψης της περιουσιακής ζημίας ως απλού λογιστικού μεγέθους, προσδιοριζόμενου με βάση τη θεωρία της διαφοράς, και της τάσης αξιολογικού χρωματισμού της έννοιας της ζημίας, μέσα από μια κανονιστική σύλληψη αυτής. Στο πλαίσιο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια οριοθέτησης της ζημίας από τις λοιπές προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζημίωση, με σκοπό να καταδειχθεί ότι η κατασκευή μιας κανονιστικής έννοιας της ζημίας είναι περιττή, αφού οι αξιολογήσεις στις οποίες προβαίνουν οι υποστηρικτές της μπορούν κατά κανόνα να ενταχθούν στις λοιπές προϋποθέσεις του νόμιμου λόγου ευθύνης.

Δείτε περισσότερα εδώ.