Βασίλης Τριανταφυλλίδης

Κινητά που βρίσκονται κατά την εκτέλεση σε ακίνητο (ΚΠολΔ 943): Ζητήματα εμπράγματου και ενοχικού δικαίου

Η ρύθμιση του άρθρου 943 ΚΠολΔ σε σχέση με τα κινητά πράγματα που βρίσκονται στο ακίνητο κατά την αναγκαστική αποβολή του καθ’ ου από αυτό ενδιαφέρει από τη σκοπιά του αστικού δικαίου αφενός ως προς τη σχέση μεσεγγύησης που δημιουργείται μεταξύ μεσεγγυούχου και καθ’ ου η εκτέλεση και αφετέρου ως προς την εμπράγματη κατάσταση που διαμορφώνεται επί των κινητών. Η μελέτη εξετάζει τα ζητήματα εμπράγματου και ενοχικού δικαίου που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της διάταξης. Παράλληλα διερευνάται το περιεχόμενο και το βεληνεκές της διάταξης του άρθρου 943 παρ. 6 ΚΠολΔ, με την οποία καθιερώθηκε ειδική εξάμηνη παραγραφή της αξίωσης του καθ’ ου κατά του μεσεγγυούχου «προς απόδοση των κινητών πραγμάτων».

Δείτε περισσότερα εδώ.