Σταύρος Κιτσάκης

Η υποκειμενική ευθύνη στην εποχή των αλγορίθμων – Αυτόνομοι πράκτορες και αστική ευθύνη

Στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης η τεχνολογική εξέλιξη (συν-)διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τις ανθρώπινες και, σε όχι μικρότερο βαθμό, τις έννομες σχέσεις. Αυτό ισχύει και γίνεται ολοένα και περισσότερο συνείδηση αναφορικά με τις σχέσεις ιδιωτικού δικαίου. Στο βαθμό που η εξέλιξη αυτή γεννά ευθύνες, η θεμελίωση αυτών των ευθυνών στο πεδίο χρήσεως τεχνητής νοημοσύνης τείνει να θέσει τη δογματική του δικαίου της αστικής ευθύνης και πάλι ενώπιον θεμελιωδών ερωτημάτων. Η παρούσα μελέτη στρέφεται αφενός στην προβληματική της θεμελίωσης υποκειμενικής –σε εφαρμογή της αρχής casum sentit dominus– ευθύνης σε αυτό το πλαίσιο, αφετέρου στην παρουσίαση των δυνατοτήτων και των εμποδίων για την θεμελίωση αντικειμενικής ευθύνης του οφειλέτη στο συμβατικό και εξωσυμβατικό πεδίο.

Δείτε περισσότερα εδώ.