Δανάη Σκεύη

Τεχνητή νοημοσύνη και ευθύνη από διακινδύνευση

Η χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ της δημιουργίας μεγάλης κοινωνικής και οικονομικής ωφέλειας και της πρόκλησης νέων κινδύνων. Με αφορμή αυτήν την παραδοχή, αλλά και τις σχετικές ρυθμιστικές πρωτοβουλίες ενωσιακής προελεύσεως, εξετάζεται η ζημιογόνος λειτουργία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης μέσα από το πρίσμα της ευθύνης από διακινδύνευση. Χρησιμοποιούνται δηλαδή τα βασικά χαρακτηριστικά και οι δικαιοπολιτικές αξιολογήσεις που δικαιολογούν τον συγκεκριμένο νόμιμο λόγο ευθύνης, προκειμένου να διερευνηθεί αν η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια σύγχρονη πηγή κινδύνου για τα έννομα αγαθά προσώπων, με εκδηλώσεις στον ψηφιακό και στον φυσικό χώρο.

Δείτε περισσότερα εδώ.