Περιοδικό

Όλα τα βιβλία

Περιοδικό

Συνδρομή

Έτος Έκδοσης: 2024
ISBN: 11067217
100€

Συνδρομή

Έτος Έκδοσης: 2024
ISBN: 11089717
100€

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Έτος Έκδοσης: 2023
ISBN: 2945-1280
80€

1Ο 1994

DIKE International Έτος Έκδοσης: 1994
ISBN: 000-106-001-2
10€ - 9€

ΕΤΩΝ 1973-1982 (ΔΕΜΕΝΗ)

Ποινικά Χρονικά - Σύνοψις Ποινικής Νομολογίας Έτος Έκδοσης: 1982
ISBN: 110672177382
50€ - 45€

ΕΤΩΝ 1963-1972 (ΔΕΜΕΝΗ)

Ποινικά Χρονικά - Σύνοψις Ποινικής Νομολογίας Έτος Έκδοσης: 1972
ISBN: 110672176372
50€ - 45€

ΕΤΩΝ 1951-1962 (ΔΕΜΕΝΗ)

Ποινικά Χρονικά - Σύνοψις Ποινικής Νομολογίας Έτος Έκδοσης: 1962
ISBN: 110672175162
50€ - 45€

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΕΤΩΝ 2001-2022, Ο ΤΟΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΟΣ

Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου Έτος Έκδοσης:
ISBN: 11089717-ΤΔE
170€

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΤΩΝ 1951-2022, Ο ΤΟΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΟΣ

Ποινικά Χρονικά Έτος Έκδοσης:
ISBN: 11067217-ΤΔΕ
170€