Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΕΤΩΝ 2001-2022, Ο ΤΟΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΙSBN11089717-ΤΔE
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ21x28
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΠεριοδικό