Ποινικά Χρονικά

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΤΩΝ 1951-2022, Ο ΤΟΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΙSBN11067217-ΤΔΕ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ21x28
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΠεριοδικό

Τα “ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ” είναι το παλαιότερο σε κυκλοφορία περιοδικό Ποινικού Δικαίου στην χώρα μας. Ιδρύθηκε το 1951, καλούμενο να παρακολουθήσει την πορεία των νέων, τότε, ποινικών κωδίκων (Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) που τέθηκαν σε ισχύ ταυτοχρόνως με την έκδοση του περιοδικού. Επί 65 χρόνια, τα “Ποινικά Χρονικά” είναι σταθερά προσανατολισμένα στην ερμηνευτική ανάπτυξη του ποινικού δόγματος, αλλά παράλληλα και στην συστηματική παρακολούθηση της ποινικής νομολογίας του Αρείου Πάγου και των δικαστηρίων της ουσίας, φέροντας εις πέρας μια διττή αποστολή: Αφενός μεν την κάλυψη θεωρητικών αναγκών και αφετέρου την ικανοποίηση των καθημερινών απαιτήσεων της πρακτικής εφαρμογής του ποινικού δικαίου μας. Έτσι, παράλληλα προς τις δημοσιευόμενες μελέτες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των προβλημάτων του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου, καθώς και της εγκληματολογίας, παρατίθεται σχολιασμός στις κρίσιμες δημοσιευόμενες αποφάσεις, ενώ παράλληλα παρέχεται τακτική επισκόπηση της ελληνικής επιστημονικής δραστηριότητας, καθώς και ενημέρωση για τα σημαντικότερα νομοθετήματα ποινικού ενδιαφέροντος στην χώρα μας.