Νικόλαος Αποστολίδης

Η γνωστοποίηση των μαρτύρων της ποινικής δίκης

Ερμηνευτικά ζητήματα από το άρθρο 326 ΚΠΔ

Η προπαρασκευαστική διαδικασία της ποινικής δίκης εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, την ανάγκη του κατηγορουμένου να γνωρίζει τους μάρτυρες που πρόκειται να εξεταστούν κατά την επικείμενη αποδεικτική διαδικασία στο ακροατήριο. Η άμεση διασύνδεση της εν λόγω γνωστοποίησης με το δικαίωμα δικαστικής ακρόασης του κατηγορουμένου αρκεί, ασφαλώς, για να προσδώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο εγχείρημα της διεξοδικής ερμηνευτικής προσέγγισης του οικείου άρθρου 326 ΚΠΔ με ιδιαίτερη έμφαση –μεταξύ άλλων– στο κρίσιμο και μέχρι σήμερα αμφιλεγόμενο ζήτημα των δικονομικών κυρώσεων από την παραβίαση της διάταξης.

Δείτε περισσότερα εδώ.