ΑΠ 512/2016

Υπέρβαση εξουσίας. Καταδίκη από καθ’ ύλην αναρμόδιο δικαστήριο. Εγκυρότητα κλήτευσης.

Η τυχόν αναγραφή άλλου, διαφορετικού από το αρμόδιο να δικάσει την υπόθεση, δικαστήριο, δεν καθιστά από μόνη της το εισαγωγικό έγγραφο (κλήση ή κλητήριο θέσπισμα) άκυρο και ανενεργό ως προς τις έννομες συνέπειές του. Ορθώς απερρίφθη η ένσταση της κατηγορουμένης περί ακυρότητος της κλήτευσής της ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, μολονότι η υπόθεση υπαγόταν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, επειδή ήταν δικηγόρος, αφού η παραπομπή με το κλητήριο θέσπισμα σε αναρμόδιο δικαστήριο δεν το καθιστά, από μόνη της, άκυρο και ανενεργό ως προς τις έννομες συνέπειές του. Αναιρείται λόγω υπερβάσεως εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία καταδικάσθηκε η κατηγορουμένη δικηγόρος από καθ’ ύλην αναρμόδιο δικαστήριο, αφού τα πρόσωπα που απολαύουν της ιδιάζουσας δωσιδικίας αρκεί να φέρουν την επίμαχη ιδιότητα είτε κατά τον χρόνο τέλεσης είτε κατά τον χρόνο εκδίκασης της πράξης.

Δείτε περισσότερα εδώ.