ΑΠ 10/2017

Θάνατος εταίρου προσωπικής εταιρείας με νομική προσωπικότητα

Σε περίπτωση θανάτου κάποιου από τους εταίρους, η εταιρεία λύεται και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, εκτός αν συμφωνηθεί ότι η εταιρική δράση θα συνεχιστεί μεταξύ των υπόλοιπων εταίρων ή μεταξύ αυτών και των κληρονόμων του αποβιώσαντος. Στη δεύτερη περίπτωση ο κληρονόμος ή η κοινωνία των συγκληρονόμων υπεισέρχεται συνολικά στην εταιρική θέση του θανόντος.

Δείτε περισσότερα εδώ.