Στυλιανός Γ. Βλαστός

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ / ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2012|2013|2015
ΣΕΛΙΔΕΣ1542
ΙSBN978-960-420-010-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των σχετικών νόμων και της πολυπλοκότητας των εργατικών ζητημάτων, είναι εξόχως δυσχερής. Τις ήδη υφιστάμενες δυσκολίες επέτεινε έτι περαιτέρω η ρευστότητα του εργασιακών σχέσεων, που επέφερε η οικονομική κρίση και η αντίστοιχη προσαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Τα ποικίλα προβλήματα κατά την εφαρμογή του εργατικού δικαίου υπό τις υπάρχουσες συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας επιχειρεί να αναδείξει και αντιμετωπίσει ο συγγραφέας με τρία έργα του.

Στο «Ατομικό Εργατικό Δίκαιο», έτος έκδοσης: 2012, σελίδες: 762, ISBN: 978-960-420-480-9, ο συγγραφέας επιδιώκει την κατά το δυνατόν πληρέστερη και ασφαλέστερη ενημέρωση του νομικού της πράξης. Για τον λόγο αυτό η θεωρητική ανάπτυξη-ανάλυση των κρίσιμων νομικών ζητημάτων δεν απηχεί αναγκαστικώς τις δικές του απόψεις, αλλά πρωτίστως την κρατούσα στη νομολογία άποψη. Προς διευκόλυνση του αναγνώστη εξετάζονται στο πλαίσιο κάθε επιμέρους ενότητας και τα ανακύπτοντα συναφή δικονομικά προβλήματα. Επίσης, προτείνεται ο προσφορότερος τρόπος αντιμετώπισης διαφόρων πρακτικών θεμάτων, όπως λ.χ. ο τρόπος επιβολής και εφαρμογής καθεστώτος μερικής απασχολήσεως ή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, η διαδικασία θέσης εργαζομένου σε διαθεσιμότητα, χορήγησης κανονικής αδείας αναψυχής, καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, κ.λπ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο εν λόγω βιβλίο παρατίθενται, με σχετική ερμηνεία, και όλοι οι πρόσφατοι «μνημονιακοί» εργατικοί νόμοι (ν. 3845/2010, 3846/2010, 3863/2010, 3899/2010, 3986/2011 και 4024/2011).

Ειδικότερα με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο ισχύον εργασιακό καθεστώς ασχολείται ο συγγραφέας στο βιβλίο του «Αλλαγές στις ατομικές και στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις συνεπεία της οικονομικής κρίσεως»,έτος έκδοσης: 201 3, σελίδες: 210, ISBN: 978-960-420-510-3, στο οποίο επιχειρεί την καταγραφή των πρόσφατων τροποποιήσεων των εργατικών νόμων, με τις οποίες επήλθαν σημαντικές για τους εργαζομένους αλλαγές στην εργατική νομοθεσία, τόσο στο πεδίο του ατομικού, όσο και στο πεδίο του συλλογικού εργατικού δικαίου. Ο συγγραφέας αποφεύγει, για ευνόητους λόγους, να λάβει θέση ως προς την αναγκαιότητα και την σκοπιμότητα της μεταβολής ή κατάργησης βασικών εργασιακών δικαιωμάτων και αρκείται στην παράθεση των νομοθετικών εξελίξεων, προβαίνοντας σε μία, κατά το δυνατόν, αντικειμενική ερμηνεία και κριτική αξιολόγησή τους.

Τέλος, τα «Πρακτικά θέματα ατομικού εργατικού δικαίου», έτος έκδοσης: 2015, σελίδες: 570, ISBN: 978-960-420-572-1, στόχο έχουν την καθοδήγηση και διευκόλυνση του αναγνώστη κατά την ανεύρεση του εφαρμοστέου στη συγκεκριμένη περίπτωση κανόνα εργατικού δικαίου. Έμφαση δίδεται στην κρατούσα στη νομολογία άποψη, ενώ τα τιθέμενα πρακτικά ζητήματα συνοδεύονται και από επισημάνσεις δικονομικού περιεχομένου, ιδίως σε ό,τι αφορά στην προβολή των ισχυρισμών των διαδίκων και στην άμυνα του εναγομένου (κυρίως του εργοδότη). Σημειώνεται, τέλος, ότι τα υποδείγματα των αγωγών, τα οποία παρατίθενται σε κάθε επιμέρους ενότητα, αναφέρονται σε υπαρκτές υποθέσεις, οι οποίες ήχθησαν ενώπιον των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων. Η προαναφερθείσα διάρθρωση της ύλης προσφέρει στον νομικό της πράξης ένα πολύτιμο γνωστικό εργαλείο.