Στυλιανός Γ. Βλαστός

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ατομική σύμβαση - σχέση εργασίας, ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2012
ΣΕΛΙΔΕΣ762
ΙSBN978-960-420-480-9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο
ΚΩΔ.ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ22769342

Οι τρείς πρόσφατοι τίτλοι του συγγραφέα διατίθενται σε τιμή προσφοράς 90,00 € (από την αρχική τιμή των 140,00 €).

Η εφαρμογή του εργατικού δικαίου στην πράξη, εν όψει του μεγάλου αριθμού των εργατικών νόμων, της πολυπλοκότητας και της ιδιαιτερότητας των εργατικών ζητημάτων, είναι δυσχερής, ιδιαιτέρως δε για τον μη ασχολούμενο ειδικώς με τον κλάδο αυτό δικαίου.

Τα δεδομένα αυτά, συνδυαζόμενα και με την ανάγκη του νομικού της πράξης να έχει όσο το δυνατόν ευχερέστερη πρόσβαση σε γρήγορες, προσιτές και αποτελεσματικές λύσεις επί των ζητημάτων τα οποία καθημερινώς αναφύονται κατά την εφαρμογή του εργατικού δικαίου, αποτέλεσε το κίνητρο συγγραφής του παρόντος πονήματος.

Στόχος του βιβλίου δεν είναι η παράθεση των θέσεων-απόψεων του συγγραφέως επί των πρακτικών ζητημάτων του εργατικού δικαίου, τα οποία εξετάζονται σε αυτό, αλλά προεχόντως η κατά το δυνατόν πληρέστερη και ασφαλέστερη ενημέρωση του χρήστη, νομικού της πράξεως, καθώς και του ασχολούμενου με εργατικά ζητήματα. Υπό το πρίσμα αυτό η παρατιθέμενη θεωρητική ανάπτυξη-ανάλυση επί των κρίσιμων νομικών ζητημάτων δεν απηχεί, αναγκαστικώς, τις απόψεις του συγγραφέως, αλλά πρωτίστως την κρατούσα στη νομολογία (ιδίως του Αρείου Πάγου) άποψη.

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων δικηγόρων εξετάζονται στο πλαίσιο κάθε επί μέρους ζητήματος ή ενότητας και τα συναφή δικονομικά ζητήματα, όπως, λ.χ., η ιστορική βάση της εκάστοτε αναγκαίας αγωγής συνοπτικώς (πάντοτε κατά την κρατούσα σχετικώς στη νομολογία άποψη), οι προβλητέοι εκατέρωθεν ισχυρισμοί, κ.λπ.

Επίσης, προτείνεται ο προσφορότερος νομικός τρόπος αντιμετωπίσεως και διαχειρίσεως διαφόρων προβλημάτων, τα οποία αναφύονται στην πράξη, όπως λ.χ. ο τρόπος/διαδικασία επιβολής και εφαρμογής καθεστώτος μερικής απασχολήσεως ή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, θέσεως σε διαθεσιμότητα, χορηγήσεως κανονικής αδείας αναψυχής, καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, διεκδικήσεως αποζημιώσεως λόγω εργατικού ατυχήματος, κ.λπ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι στο εν λόγω βιβλίο παρατίθενται, με σχετική ερμηνεία και όλοι οι πρόσφατοι «μνημονιακοί» εργατικοί νόμοι, και δη οι νόμοι 3845/2010, 3846/2010, 3863/2010, 3899/2010, 3986/2011 και 4024/2011, που ψηφίσθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ υπό τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, υπό το βάρος των οποίων πολλά και σημαντικά εργασιακά δικαιώματα, κατοχυρωμένα από μακρού χρόνου, συρρικνώθηκαν δραματικώς.