Στυλιανός Γ. Βλαστός

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

Νόμοι 3846/2010, 3863/2010, 3899/2010, 4024/2011, 4046/2012, Π.Υ.Σ. υπ΄αριθμ. 6/28.02.2012, Ν. 4075/2012, Υ.Α.Υ1γ / ΓΠ / οικ. 35797/2012 & Ν.4093/2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2013
ΣΕΛΙΔΕΣ210
ΙSBN978-960-420-510-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Οι τρείς πρόσφατοι τίτλοι του συγγραφέα διατίθενται σε τιμή προσφοράς 90,00 € (από την αρχική τιμή των 140,00 €).

Η μεγάλη οικονομική κρίση την οποία διανύει από τετραετίας και πλέον, η χώρα, προκάλεσε, μεταξύ άλλων δυσμενών συνεπειών στην καθημερινή ζωή των πολιτών και την δραματική συρρίκνωση σημαντικών ατομικών και συλλογικών εργασιακών δικαιωμάτων, τόσον του ατομικού, όσον και του συλλογικού εργατικού δικαίου, τα οποία, λόγω της μακράς και αδιάλειπτης ισχύος τους εθεωρούντο ως οιονεί αμετάβλητα, υπό την έννοια ότι, υπό τις μέχρι την εκδήλωση της παρούσας οικονομικής κρίσεως κρατούσες συνθήκες ήταν, οπωσδήποτε αδιανόητη, ακόμη και η επί τα χείρω μεταβολή τους.

Την καταγραφή αυτών των τροποποιήσεων των εργατικών νόμων, με τις οποίες επήλθαν σημαντικές, δραματικές θα λέγαμε, για τους εργαζομένους αλλαγές στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία, επί το σαφώς δυσμενέστερον για τους εργαζομένους, τόσο στο πεδίο του ατομικού, όσο και στο πεδίο του συλλογικού εργατικού δικαίου επιχειρεί να παραθέσει και αναλύσει το παρόν πόνημα.

Επισημαίνεται ειδικώς, ότι το παρόν βιβλίο απέφυγε, για ευνόητους λόγους, να λάβει θέση ως προς την αναγκαιότητα, αλλά και την σκοπιμότητα της επί το δυσμενέστερον μεταβολής ή και καταργήσεως βασικών εργασιακών δικαιωμάτων, τόσον του ατομικού, όσον και του συλλογικού εργατικού δικαίου και αρκέσθηκε στην παράθεση των εν λόγω νομοθετημάτων, επισημαίνοντας τόσον τις τροποποιήσεις τις οποίες επέφεραν σε σημαντικούς νόμους του ατομικού και του συλλογικού εργατικού δικαίου, καθώς και τις νέες ρυθμίσεις τις οποίες εισήγαγαν και επέβαλαν αυτά (τα εν λόγω νέα νομοθετήματα), όσον και μία, κατά το δυνατόν, αντικειμενική ερμηνεία και κριτική αξιολόγησή τους.