Καλάθι Το προϊόν “Το δίκαιο της ΕΠΕ” έχει προστεθεί στο καλάθι σας.

Ιωάννης Π. Μάρκου

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕ

Εισαγωγή - ερμηνεία Ν.3190/1955 / Νομολογία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ2012
ΣΕΛΙΔΕΣ690
ΙSBN978-960-420-482-3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ17x24
ΕΚΔΟΤΗΣΠ. Ν. Σάκκουλας
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΕγχειρίδιο

Το παρόν έργο εκδίδεται σε μιαν εποχή που το δίκαιο της Ε.Π.Ε. έχει ανάγκη από μια νέα επεξεργασία και αναθεώρηση. Προς την κατεύθυνση αυτή ο συγγραφέας επιχειρεί μια συνολική επισκόπηση των θεωρητικών θεμελίων και της νομικής πράξης του ισχύοντος δικαίου της επε (ν. 3190/55). Λαμβάνει υπ’ όψη πλήρως και αξιοποιεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, ιδίως τη νομολογία του Άρειου Πάγου. Εμβαθύνει στα ζητήματα του δικαίου της επε, το οποίο εντάσσει αρμονικά στο σύστημα του ισχύοντος εταιρικού δικαίου. Προς τον σκοπό αυτό η εταιρία περιορισμένης ευθύνης αντιμετωπίζεται δογματικά ως μια αυτόνομη εταιρική μορφή τόσο έναντι της αμιγούς προσωπικής όσο και έναντι της αμιγούς κεφαλαιουχικής εταιρίας.
Η εξέταση των επιμέρους θεμάτων γίνεται πάντοτε και υπό το πρίσμα των γενικών αρχών που διέπουν τόσο το εταιρικό δίκαιο ειδικά όσο και το ιδιωτικό δίκαιο γενικότερα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο εφαρμοστής του δικαίου αποκτά μια σφαιρική γνώση των προβλημάτων που τίθενται ενώπιόν του, ως εκ τούτου δε είναι σε θέση να τα τοποθετεί στη σωστή τους διάσταση, να αναζητεί τις δογματικά ορθότερες λύσεις και –κατά το δυνατόν– να προβλέπει την έκβαση των κατ’ ιδίαν υποθέσεων που ο ίδιος χειρίζεται.