Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

Όλα τα βιβλία

Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - 6η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΛΑΣΕΡ)

Έτος Έκδοσης: 2020
ISBN: 978-960-420-818-0
70€

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΜΟΙ Ι, ΙΙ & III [ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΤΕΥΧΗ]

Έτος Έκδοσης: 2020
ISBN: 978-960-420-485-4
220€

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Έτος Έκδοσης: 2016
ISBN: 978-960-420-644-5
55€

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Έτος Έκδοσης: 2014
ISBN: 978-960-420-538-9
30€

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Έτος Έκδοσης: 2013
ISBN: 978-960-420-538-7
25€

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Έτος Έκδοσης: 2007
ISBN: 978-960-420-349-9
63€

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Παύλου Στέφανος, Μπέκας Ιωάννης Έτος Έκδοσης: 2002
ISBN: 960-420-161-1
36€ - 32.4€