Παύλος Ανδρεάδης-Παπαδημητρίου

Ζητήματα διαχρονικού δικαίου σχετικά με το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο (άρθρα 2 και 469 του νέου ΠΚ)

Ο Έλληνας νομοθέτης, με τη θέσπιση του νέου Ποινικού Κώδικα έλαβε –παρεμπιπτόντως θα έλεγε κανείς– ρητή θέση στο ζήτημα της σχέσης του εγκλήματος της αξιόποινης φορο-υπερημερίας του άρθρου 25 παρ. 1 ν. 1882/1990 με τα εγκλήματα φοροδιαφυγής του άρθρου 66 ΚΦΔ. Η παρούσα συμβολή επιδιώκει να αναδείξει τον δογματικό χαρακτήρα της νέας διάταξης και τις εντεύθεν συνέπειές του, οι οποίες είναι ευκταίο να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό για την άμβλυνση των στρεβλώσεων του παρελθόντος.

Δείτε περισσότερα εδώ.