Τριμελές Εφετείο Λάρισας 415/2019

Διάθεση απομιμητικών προϊόντων προς πώληση

Καταγγελία εις βάρος διαχειριστών και νομίμων εκπροσώπων καταστήματος παιχνιδιών για διάθεση μη γνήσιων προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό, χωρίς σχετική ενημέρωση των πελατών. Κρίνεται μη πειστικός ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων ότι αγνοούσαν την μη γνησιότητα των επίδικων προϊόντων, επειδή αφενός μεν τα εμπορεύματα πωλούνταν φθηνότερα από τα γνήσια, αφετέρου δε ήσαν τοποθετημένα σε διαφορετικές προθήκες, παντελώς χωριστά από τις προθήκες στις οποίες εκτίθεντο τα γνήσια. Κηρύσσονται ένοχοι για χρήση πλαστών εγγράφων και απάτη από κοινού κατά συρροή, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων (άρ. 156 παρ. 1 στ. α΄ σε συνδ. με άρ. 125 παρ. 3 Ν. 4072/2012) και πνευματικής ιδιοκτησίας (άρ. 66 παρ. 1 Ν. 2121/1993) οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι εν γνώσει τους και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών διέθεσαν μη γνήσια προϊόντα σε κατάστημα παιχνιδιών, έθεσαν δε σε κυκλοφορία το πνευματικό έργο και τις ετικέτες των διεθνώς αναγνωρισμένων και κατοχυρωμένων σημάτων των επώνυμων εταιρειών χωρίς την συναίνεση των τελευταίων.

Δείτε περισσότερα εδώ.