Τριμελές Εφετείο Κρήτης 40/2021

Ιατρική αμέλεια. Διάγνωση ιογενούς λοίμωξης επί τη βάσει αρνητικού αποτελέσματος τεστ ανίχνευσης του αντιγόνου του στρεπτόκοκκου (“strep-test”).

Η ποινική ευθύνη ιατρού πηγάζει από την παράβαση του καθήκοντος επιμελείας που αυτός έχει εκ του νόμου (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) και εκ της εγγυητικής του θέσης απέναντι στην ασφάλεια της ζωής ή της υγείας του ασθενούς, όπως συμβαίνει στην περίπτωση κατά την οποία ο γιατρός πράττει αντίθετα προς τους κοινώς αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Κηρύσσονται αθώες α) η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη εκ των κατηγορουμένων ιατρών, επειδή ενήργησαν σύμφωνα με τους παραδεδεγμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, χωρίς να οφείλεται σε αμέλειά τους η παράλειψη αυτών (σε διαφορετικούς χρόνους) να παραγγείλουν την διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων ή να εισαγάγουν τον θανόντα ανήλικο στο νοσοκομείο, ελλείψει σοβαρών συμπτωμάτων κατά την εξέταση του τελευταίου, ή να χορηγήσουν φαρμακευτική αγωγή, ενόψει ισχυρής αντένδειξης περί αυτής στις περιπτώσεις ιογενούς λοίμωξης, όπως εν προκειμένω, και β) η τέταρτη κατηγορουμένη, επειδή η παράλειψή της να παραγγείλει την διενέργεια επαναληπτικών αιματολογικών εξετάσεων ή να χορηγήσει επιπλέον υγρά ή να δώσει εντολή για τοποθέτηση ουροκαθετήρα στον ανήλικο ομοίως δεν οφείλεται σε αμέλεια αυτής, καθώς η τελευταία, εκτιμώντας ορθώς τα συμπτώματα του ανηλίκου και λαμβάνοντας υπόψιν το αρνητικό αποτέλεσμα του τεστ ανίχνευσης του αντιγόνου του στρεπτόκοκκου (“strep test”), διέγνωσε ιογενή λοίμωξη και ακολούθησε τους ενδεδειγμένους κανόνες θεραπείας, της κρίσεως του δικαστηρίου στηριζομένης σε πραγματογνώμονες και μάρτυρες που αντικρούουν το περιεχόμενο της ιατροδικαστικής έκθεσης.

Δείτε περισσότερα εδώ.