Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης 1585/2020

Παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Πλαστογραφία. Προστασία του σήματος φήμης.

Ο υπαίτιος ενός εγκλήματος δρα κατ’ επάγγελμα ακόμη και με την πρώτη τέλεση του αδικήματος, εφόσον ενεργεί βάσει οργανωμένου σχεδίου και με σκοπό πορισμού εισοδήματος, έχοντας ροπή προς διάπραξη νέων εγκλημάτων στο μέλλον. Η χρήση πλαστού από εκείνον που το κατήρτισε ή από εκείνον που νόθευσε γνήσιο έγγραφο δεν αποτελεί επιβαρυντική περίσταση, αλλά συντιμωρητή ύστερη πράξη πλαστογραφίας· κατά τούτο, το άρ. 216 παρ. 1 νΠΚ είναι ευμενέστερο και εφαρμοστέο έναντι της αντίστοιχης διάταξης του πΠΚ. Παραπέμπονται για παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατ’ επάγγελμα σε εμπορική κλίμακα με ιδιαίτερα μεγάλο όφελος και αντίστοιχη ζημία, πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθησιν, κατοχή και θέση σε κυκλοφορία προϊόντων που φέρουν αλλότριο σήμα σε εμπορική κλίμακα και κατ’ εξακολούθησιν με ιδιαίτερα μεγάλο όφελος και αντίστοιχη ζημία, οι κατηγορούμενοι, παραγωγοί και διακινητές απομιμητικών προϊόντων με σήματα διάσημων ποδοσφαιρικών ομάδων, οι οποίοι κατασκεύαζαν και εμπορεύονταν σε μαζική κλίμακα αυτοκόλλητα και μεταλλικές ταυτότητες που έφεραν τα σήματα των ομάδων, χωρίς το δικαίωμα χρήσης των σημάτων αυτών.

Δείτε περισσότερα εδώ.