ΣυμβΑΠ 329/2020

Παρατηρήσεις Α. Μπαλτά

Έφεση κατ' αποφάσεως περί εκτελέσεως ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως

Κατά της οριστικής απόφασης του συμβουλίου εφετών είναι επιτρεπτή η άσκηση εφέσεως από τον εκζητούμενο ή τον εισαγγελέα εντός πέντε ημερών. Έννοια και συνέπειες του “μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως”. Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα ισχύει και επί του ενδίκου μέσου της εφέσεως εναντίον της περί εκδόσεως αλλοδαπού ή περί εκτελέσεως ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης αποφάσεως του συμβουλίου εφετών. Ο τρόπος άσκησης της εφέσεως που προβλέπεται από την ειδική διάταξη του άρ. 22 παρ. 1 εδ. τελ. του Ν. 3251/2004 είναι αποκλειστικός, δεν έχει δε εφαρμογή η γενική διάταξη του άρ. 474 παρ. 1 ΚΠΔ.

Δείτε περισσότερα εδώ.