Ηλίας Αναγνωστόπουλος

Συμφωνίες αναβολής της ποινικής δίωξης (deferred prosecution agreements) και ποινική λογοδοσία

Οι συμφωνίες αναβολής της ποινικής δίωξης (deferred prosecution agreements – DPAs) αναπτύχθηκαν στις ΗΠΑ ως υβριδική μορφή διευθέτησης οικονομικών – δυνάμει ποινικών υποθέσεων επιχειρήσεων και ήδη έχουν εισαχθεί σε χώρες της Ευρώπης. Στο κείμενο εξετάζεται η νομική φύση και η πρακτική εφαρμογή των DPAs στις ΗΠΑ, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Γαλλία. Ακολουθεί η διερεύνηση της αποδεικτικής αξίας τους και η σχέση τους με τα φερόμενα ως εμπλεκόμενα στις επίμαχες παραβάσεις φυσικά πρόσωπα με αναφορά σε πρόσφατες ποινικές δίκες στην Αγγλία, στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Τέλος, τίθεται ο προβληματισμός για την ορθή δικονομική μεταχείριση των εν λόγω συμφωνιών στην αποδεικτική διαδικασία ενώπιον των ημεδαπών ποινικών δικαστηρίων.

Δείτε περισσότερα εδώ.