ΣυμβΠλημΠατρ 14/2020

Χρήση αποδεικτικού υλικού συλλεγέντος από άρση τηλεφωνικού απορρήτου για την διερεύνηση άλλης υπόθεσης

Αν κατά την αξιολόγηση αποδεικτικού υλικού που προέρχεται από νόμιμη άρση του απορρήτου προκύψουν σοβαρές ενδείξεις ότι οι ύποπτοι, των οποίων οι τηλεφωνικές συνομιλίες παρακολουθούνται και καταγράφονται από τις αρμόδιες αρχές, τελούν και άλλα σοβαρά εγκλήματα για τα οποία προβλέπεται εκ του νόμου η δυνατότητα άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, το εν λόγω υλικό συναξιολογείται για την διερεύνηση των σχετικών υποθέσεων. Η αξιοποίηση των ως άνω ευρημάτων εκτείνεται και στην δράση των εν ευρεία εννοία συμμετόχων των καθ’ ων η άρση του απορρήτου. Για την λήψη υπόψιν και την χρησιμοποίηση του αποδεικτικού υλικού απαιτείται η έκδοση αιτιολογημένης διάταξης του συμβουλίου πλημμελειοδικών. Για ποιους λόγους προβλέφθηκε από τον νομοθέτη η δυνατότητα άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών. Γίνεται δεκτό το κατ’ άρ. 5 παρ. 10 του Ν. 2225/1994 υποβληθέν αίτημα και διατάσσεται η χρήση σε νέα υπόθεση μέρους του αποδεικτικού υλικού που συνελέγη στο πλαίσιο προηγούμενης υπόθεσης σχετικά με εγκλήματα του Ν. 4139/2013 και του άρ. 187 παρ. 1 ΠΚ κατόπιν άρσεως τηλεφωνικού απορρήτου, αφού η διερεύνηση της νέας υπόθεσης αναφορικά με το έγκλημα της παραποίησης ταξιδιωτικών εγγράφων (άρ. 29 παρ. 5 του Ν. 4251/2014) θα ήταν ειδάλλως αδύνατη ή ουσιωδώς δυσχερής.

Δείτε περισσότερα εδώ.