Ιωάννης Αγγελόπουλος

Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 465 εδ. α’ του νέου ΠΚ

Σκέψεις με αφορμή την ΤριμΠλημΑθ 2371/2019

Η μεταβατικού δικαίου διάταξη του άρθρου 465 εδ. α’ του νέου ΠΚ προκάλεσε εξαρχής έντονο προβληματισμό σε σχέση με τη συμβατότητά της με την υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Κώδικα αυτού και κατ’ επέκταση με την εφαρμογή ή τον παραμερισμό της. Με το θέμα αυτό, ειδικά σε σχέση με την αναστολή και μετατροπή της ποινής φυλάκισης, ασχολήθηκε ήδη η υπ’ αριθμ. 2371/2019 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που αποτέλεσε αφορμή για το παρόν άρθρο, με το οποίο επιχειρείται η συνολική θεώρηση του ζητήματος, με γνώμονα τα κριτήρια του άρθρου 99 παρ. 1 του προϊσχύσαντος ΠΚ για την αναστολή της ποινής και με περαιτέρω αναφορές σε άλλα δικαιικά συστήματα με παρεμφερείς θεσμούς.

Δείτε περισσότερα εδώ.