Σταμάτης Δασκαλόπουλος

Εκτέλεση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων στην Ελλάδα

Με την εισήγηση αυτή επιχειρείται να αναλυθεί το νομικό-θεσμικό πλαίσιο της εκτέλεσης αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων στην Ελλάδα, πρωτίστως μεν όταν πρόκειται για αποφάσεις εκδοθείσες σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο καταδικασθείς είναι ημεδαπός ή κατοικεί ή διαμένει στη χώρα μας, αλλά και όταν πρόκειται για απόφαση δικαστηρίου άλλου κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάζονται στη συνέχεια τα δύο συστήματα δυνατοτήτων εκτέλεσης στην Ελλάδα αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων δικαστηρίων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μέσω α) του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και β) των ρυθμίσεων του Νόμου 4307/2014. Αναλύεται περαιτέρω η διαδικασία εκτέλεσης στην Ελλάδα αυτών των αποφάσεων σύμφωνα με το καθένα από τα δύο αυτά συστήματα χωριστά, προσδιορίζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές τους και προβάλλεται ιδίως η ευελιξία, η ταχύτητα και η απλούστευση εκτέλεσης στη χώρα μας της παραπάνω κατηγορίας αποφάσεων μέσω του νεότερου θεσμικού πλαισίου του Ν. 4307/2014, η οποία γίνεται με απ’ ευθείας διαβίβαση της εκτελεστής απόφασης από τις δικαστικές αρχές του ενός σε αυτές του άλλου κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την μεσολάβηση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Τέλος προσδιορίζεται η διαδικασία δυνατότητας προσαρμογής σύμφωνα με το ημεδαπό δίκαιο των παραπάνω αλλοδαπών αποφάσεων προκειμένου αυτές να εκτελεστούν στην Ελλάδα, εφόσον αφορούν την έκτιση ποινής, εκτέλεση μέτρου ασφαλείας, απόλυση υπό όρους, αναστολή ποινής, ποινή υπό όρους και εναλλακτική κύρωση.

Δείτε περισσότερα εδώ.