Γεώργιος Γιαννούλης

Ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού συστήματος ποινών

Κεντρικό ζήτημα της μελέτης αποτελεί ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού συστήματος ποινών στη βάση της ανάλογης προς τη βαρύτητα του εγκλήματος –του αδίκου και της ενοχής– πρόβλεψης και επιβολής ποινών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η συνεκτικότητα μεταξύ του συστήματος δόμησης του εγκλήματος και του συστήματος πρόβλεψης και επιβολής ποινών. Παράλληλα επιχειρείται η ενίσχυση της συνοχής ανάμεσα στις προβλεπόμενες, τις επιβαλλόμενες και τις εκτιόμενες ποινές. Επιπλέον σχολιάζονται ορισμένα ανοιχτά ζητήματα που εντοπίζονται στα προσανατολισμένα στην αναλογικότητα μεταξύ εγκλήματος και ποινής σχέδια Ποινικού Κώδικα των Επιτροπών Ι. Μανωλεδάκη / Ελ. Συμεωνίδου-Καστανίδου και Β. Μαρκή. Τέλος, αναδεικνύεται η ανάγκη συμμετοχής της εγκληματολογίας και της σωφρονιστικής πολιτικής σε ένα ευρύτερο αναθεωρητικό εγχείρημα.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.