Άρειος Πάγος 1105/2021 (Ποιν.)

Παράνομη εισαγωγή, εμπορία, διάθεση και κατοχή όπλων. Ζητήματα αιτιολογίας. Παύση ποινικής δίωξης.

Για την πληρότητα της αιτιολογίας πρέπει να προκύπτει ότι ελήφθησαν υπόψιν και συνεκτιμήθηκαν όλα τα αποδεικτικά μέσα, το δε γεγονός ότι εξαίρονται ορισμένα από αυτά δεν υποδηλώνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψιν τα υπόλοιπα. Εφόσον η πραγματογνωμοσύνη αποτελεί ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού μέσου, διαφορετικό από τα έγγραφα, για την πληρότητα της αιτιολογίας δεν αρκεί μόνη η αναφορά στα έγγραφα, αλλά απαιτείται να μνημονεύεται ειδικά και η πραγματογνωμοσύνη, ώστε να προκύπτει με βεβαιότητα ότι ελήφθη υπόψιν. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για παράνομη εισαγωγή από το εξωτερικό, παράνομη εμπορία, παράνομη διάθεση και παράνομη κατοχή όπλων, ως προς τον πρώτο κατηγορούμενο, και για την τελευταία πράξη ως προς τον δεύτερο, διότι α) μεταξύ των αποδεικτικών μέσων δεν περιλαμβάνονται οι αναφερόμενες στα πρακτικά, ως αναγνωσθείσες, δύο εκθέσεις εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, β) ως προς τον πρώτο αναιρεσείοντα εμφιλοχωρεί αντίφαση μεταξύ διατακτικού και σκεπτικού σε σχέση με τον παράνομο χαρακτήρα των πράξεων, καθώς και ως προς το αν οι τελευταίες έγιναν χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, και γ) ως προς τον δεύτερο αναιρεσείοντα δεν διαλαμβάνονται στην απόφαση αιτιολογίες αναφορικά με την άσκηση εκ μέρους του φυσικής εξουσίας επί των όπλων. Παύει οριστικά λόγω παραγραφής η ποινική δίωξη για τις ως άνω πράξεις.

Δείτε περισσότερα εδώ.