ΑΠ 1458/2019

Παρατηρήσεις Ι. Λαζάνη

Αναδρομική εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου επί πλαστογραφίας

Σύμφωνα με το άρ. 2 παρ. 1 νΠΚ είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί εν μέρει ο προηγούμενος και εν μέρει ο νεότερος νόμος με επιλογή των ευμενέστερων διατάξεων καθενός από αυτούς. Εάν από την τέλεση της πράξης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ίσχυσαν περισσότεροι νόμοι που επιβαρύνουν εξίσου τον κατηγορούμενο, εφαρμοστέος είναι ο νόμος που ίσχυε κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης. Εφόσον μετά την δημοσίευση της απόφασης μεταβλήθηκε το νομοθετικό καθεστώς ως προς τα στοιχεία της αξιόποινης πράξης ή ως προς την ποινή, ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως τον ευμενέστερο για τον κατηγορούμενο νόμο. Το άρ. 216 παρ. 1-2 νΠΚ είναι ευμενέστερο ως προς την προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης σε σχέση με το αντίστοιχο άρθρο του προηγούμενου ΠΚ.

Δείτε περισσότερα εδώ.