ΕΔΔΑ Υπόθεση P.N. κατά Γερμανίας (11.6.2020)

Παρατηρήσεις Ι. Λαζάνη

Νόμιμη η διατήρηση προσωπικών δεδομένων (φωτογραφιών, δακτυλικών αποτυπωμάτων, αποτυπωμάτων χειρός) προσώπου ύποπτου για μελλοντική τέλεση αδικημάτων και μετά την παύση της ποινικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της οποίας διατάχθηκε η λήψη των δεδομένων. Η διατήρηση των δεδομένων συνιστά μέτρο «αναγκαίο σε μια δημοκρατική κοινωνία» κατ’ άρ. 8 παρ. 2 ΕΣΔΑ, ενόψει αφενός μεν της ύπαρξης προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος του αιτούντος, αφετέρου δε της θέσπισης από το γερμανικό δίκαιο ανώτατου χρονικού ορίου διατήρησης των δεδομένων (πέντε έτη) και της πρόβλεψης διαδικασιών επανεξέτασης της αναγκαιότητας διατήρησης των δεδομένων και επαρκών μέτρων προστασίας από πιθανή κατάχρησή τους.

Δείτε περισσότερα εδώ.