ΣυμβΑΠ 1074/2020

Παρατηρήσεις Α. Μπαλτά

Έφεση κατ' αποφάσεως περί εκτελέσεως ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως

Κατά της οριστικής απόφασης του συμβουλίου εφετών είναι επιτρεπτή η άσκηση εφέσεως από τον εκζητούμενο ή τον εισαγγελέα εντός πέντε ημερών. Η ως άνω έφεση ασκείται σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρ. 474 ΚΠΔ. Αν δεν εμφανισθεί ο εκκαλών-εκζητούμενος στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου, η έφεσή του απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη.

Δείτε περισσότερα εδώ.