Πενταμελές Εφετείο Καλαμάτας 78/2021

Συναίνεση για συμπλήρωση λευκών επιταγών στο όνομα του εκδότη

Κηρύσσεται αθώος για πλαστογραφία μετά χρήσεως, συνιστάμενη στην συμπλήρωση των στοιχείων επιταγών και της θέσης της υπογραφής της ιδιοκτήτριας της επιχείρησης ως εκδότριας των επιταγών, ο κατηγορούμενος και αποκλειστικός προμηθευτής επιχείρησης ζαχαροπλαστείου ο οποίος, ενώ αρχικώς στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την ιδιοκτήτρια του ζαχαροπλαστείου ελάμβανε για την κάλυψη των οφειλών της κατά το μεγαλύτερο μέρος μεταχρονολογημένες επιταγές επί μία διετία, ανακοίνωσε στους πελάτες του (μεταξύ αυτών και στην ιδιοκτήτρια του ζαχαροπλαστείου) ότι η πώληση των προϊόντων θα γίνεται αποκλειστικώς με καταβολή μετρητών, οι δε εκδοθείσες επιταγές θα έπρεπε να πληρωθούν κατά την λήξη τους, λόγω δε της αδυναμίας κάλυψης της αξίας των επιταγών από την επιχείρηση του ζαχαροπλαστείου, πρότεινε την αντικατάσταση των υπαρχουσών επιταγών από άλλες, με εκδότρια την ιδιοκτήτρια του ζαχαροπλαστείου, ώστε να δύναται ο κατηγορούμενος να προβαίνει στην ενεχυρίασή τους προς εξασφάλιση χρηματοδότησης από τις πιστώτριες τράπεζες, και προς τούτο συμφωνήθηκε ότι το μπλοκ επιταγών θα παρεδίδετο στον κατηγορούμενο, ο οποίος θα συμπλήρωνε τις επιταγές κατά τα στοιχεία τους θέτοντας κατ’ απομίμηση την υπογραφή της ιδιοκτήτριας, ως εκδότριάς τους, χωρίς κάθε φορά να απαιτείται να την ενημερώνει, πράγμα που συνέβη. Γίνεται δεκτός ο αρνητικός της κατηγορίας ισχυρισμός περί υπάρξεως συναίνεσης της εκδότριας των επιταγών για α) συμπλήρωσή τους κατά τα στοιχεία τους, β) θέση της υπογραφής της και γ) περαιτέρω θέση τους στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να μην στοιχειοθετείται η πράξη της πλαστογραφίας μετά χρήσεως.

Δείτε περισσότερα εδώ.