Μονομελές Εφετείο Αθηνών 2528/2022 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Ευ. Μαργαρίτη

Μισθωμένο ακίνητο που χρησιμοποιείται ως οικογενειακή στέγη

Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή ακινήτου που χρησιμοποιείται ως οικογενειακή στέγη ο τυχόν επιζών σύζυγος υπεισέρχεται αυτοδικαίως στην μίσθωση, έστω και αν δεν είναι κληρονόμος του μισθωτή. Η ως άνω υπεισέλευση αποτελεί ειδική διαδοχή εκ του νόμου και δεν συντελείται στο πλαίσιο κληρονομικής διαδοχής. Γνωστοποίηση στον εκμισθωτή ότι το μίσθιο χρησιμοποιείται ως οικογενειακή στέγη δεν απαιτείται· αρκεί οι σύζυγοι να συμβιούσαν στην ίδια κατοικία. Η διάταξη του άρθρου 612 § 2 ΑΚ είναι αναγκαστικού δικαίου και επομένως παραίτηση του επιζώντος συζύγου από το δικαίωμα υπεισέλευσης δεν είναι δυνατή. Το άρθρο 612 § 2 ΑΚ εφαρμόζεται αναλογικά επί συμφώνου συμβίωσης.

Δείτε περισσότερα εδώ.