ΕιρΘεσ 2264/2019

Παρατηρήσεις Ευ. Ρίζου

Υπαγωγή κληρονόμου με απογραφή στο καθεστώς του Ν. 3869/2010

Εφόσον ο κληρονόμος είναι ανήλικος, η αποδοχή της κληρονομίας από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του γίνεται πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι κληρονομικοί δανειστές δεν μπορούν να επιληφθούν της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου, εκτός αν επήλθε έκπτωση από το ευεργέτημα της απογραφής. Ο ανήλικος κληρονόμος δεν δύναται ζητήσει την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 των κληρονομικών χρεών, επειδή αυτά δεν συνιστούν ατομικά του χρέη, αλλά οφειλές ως προς τις οποίες αντιμετωπίζεται ως “τρίτος”· περιουσιακά δε σύνολα ως τέτοια, χωρίς δηλαδή να συνδέονται με ορισμένο φυσικό πρόσωπο ως φορέα τους, δεν απολαύουν του προνομίου του Ν. 3869/2010. Επιπλέον, ο κληρονόμος με το ευεργέτημα της απογραφής δεν μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση της κύριας, κληρονομηθείσας, κατοικίας του από την εκποίηση, διότι στερείται της εξουσίας διαθέσεως της κληρονομίας (ΑΚ 1908).

Δείτε περισσότερα εδώ.