ΔικΕΕ C-642/16

Παρατηρήσεις Μ.-Θ. Μαρίνου

Σήμα. Παράλληλες εισαγωγές.

Ο δικαιούχος σήματος δεν μπορεί να αντιταχθεί στη μεταγενέστερη εμπορική εκμετάλλευση (από παράλληλο εισαγωγέα) ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος μέσα στην αρχική εσωτερική και εξωτερική συσκευασία του, όταν έχει προστεθεί μεν από τον εισαγωγέα μια επιπλέον ετικέτα, της οποίας όμως το περιεχόμενο, η λειτουργία, το μέγεθος, η παρουσίαση και η θέση δεν δημιουργούν κινδύνους για την εγγύηση προελεύσεως του συγκεκριμένου ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.