Άρειος Πάγος 832/2022 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Σ. Ιωακειμίδη

Διάκριση μεταξύ αστικής και ποινικής απάτης

Στην αστική απάτη, όπως αυτή ρυθμίζεται στα άρθρα 147 επ. ΑΚ, η προκαλούσα την παραπλάνηση του εξαπατηθέντος ψευδής παράσταση μπορεί να αναφέρεται σε μελλοντικό γεγονός (σε αντίθετη με ό,τι γίνεται δεκτό σχετικά με την απάτη του Ποινικού Κώδικα). Ψευδείς παραστάσεις περί προθέσεως επιχειρηματικής συνεργασίας με άλλο πρόσωπο και μεταβιβάσεως σε αυτό ποσοστού επιχείρησης με αντικείμενο την συνεκμετάλλευση ραδιοφωνικού σταθμού.

Δείτε περισσότερα εδώ.