Άρειος Πάγος 489/2021 (Πολ.)

Μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου

Διάκριση μεταξύ εγγυημένης ξενοδοχειακής κράτησης και κράτησης allotment (κράτησης κατά μερίδιο). Δικαίωμα του τουριστικού γραφείου ή του ταξιδιωτικού οργανισμού (σε περίπτωση εγγυημένης κράτησης) να προβεί αζημίως σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της κράτησης των κλινών γεννάται μόνο εφόσον ειδοποιηθεί ο ξενοδόχος τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την άφιξη των πελατών. Κατά τα λοιπά, τον επιχειρηματικό κίνδυνο να μην καλυφθούν οι συμφωνηθείσες κλίνες φέρει το τουριστικό γραφείο, το οποίο θα κληθεί να καταβάλει το συνολικό συμφωνηθέν αντίτιμο, ανεξάρτητα από το αν τα “κρατηθέντα δωμάτια” θα χρησιμοποιηθούν τελικά ή όχι.

Δείτε περισσότερα εδώ.