ΑΠ 1302/2019 (Πολ.)

Παρατηρήσεις Κ. Α. Χριστακάκου

Κληρονόμηση επιχείρησης

Αντικείμενο της καθολικής διαδοχής είναι το σύνολο των μεταβιβάσιμων, περιουσιακού χαρακτήρα, εννόμων σχέσεων του θανόντος, εκτός αν είτε από τη φύση τους είτε βάσει ειδικής διάταξης νόμου ή της ιδιωτικής βούλησης έχουν αποκλεισθεί από την κληρονομική διαδοχή. Στην κληρονομιαία περιουσία ανήκει και η επιχείρηση, ως οργανωμένη οικονομική ενότητα δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και πραγματικών καταστάσεων. Η επιχείρηση είναι επίσης δεκτική σύστασης επικαρπίας.

Δείτε περισσότερα εδώ.