Φώτιος Νικολάου

Οριοθέτηση του ρυθμιστικού πεδίου του άρθρου 369 ΑΚ με κριτήριο το γράμμα, τον σκοπό και το σύστημα

Στο πλαίσιο της μελέτης εξετάζεται το ζήτημα, αν το άρθρο 369 ΑΚ υπό τον παράτιτλο «Εμπράγματες συμβάσεις για ακίνητο», το οποίο προβλέπει ότι «Συμβάσεις που έχουν αντικείμενο τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων πάνω σε ακίνητα απαιτείται να γίνονται ενώπιον συμβολαιογράφου», αναφέρεται στις εμπράγματες συμβάσεις περί ακινήτων ή/και στις ενοχικές-υποσχετικές συμβάσεις με τις οποίες αναλαμβάνεται η υποχρέωση για σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα. Τα ερμηνευτικά εργαλεία που αξιοποιούνται είναι το γράμμα της διάταξης (γραμματική ερμηνεία), η προσπάθεια δηλαδή αποκάλυψης του νοήματος της ΑΚ 369 με βάση το νόημα των λέξεων που χρησιμοποίησε ο νομοθέτης, ο σκοπός που επεδίωξε ο νομοθέτης με τη θέσπιση της εν λόγω διάταξης (τελολογική ερμηνεία) και, τέλος, το σύστημα, στο οποίο ανήκει η εν λόγω διάταξη, δηλαδή το «Κεφάλαιο Τέταρτο» του Ενοχικού Δικαίου, που περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν σε «Ενοχές από συμβάσεις γενικά», ως είναι ο τίτλος του Κεφαλαίου (συστηματική ερμηνεία).

Δείτε περισσότερα εδώ.